Фотоволтаични системи

Соларни панели

Свържете се с нас за безплатна консултация

ТОЧНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ ЩЕ ПОЛУЧИТЕ СЛЕД КАТО СЕ ЗАПОЗНАМ С ВАШИТЕ НУЖДИ!

Какво представляват фотоволтаичните системи?

Фотоволтаичните системи представляват технология, която използва слънчевата енергия, за да генерира електрическа енергия. Тези системи използват фотоволтаични клетки, които са направени от силициев кристал, който има способността да преобразува слънчевата енергия в електрическа енергия. Фотоволтаичните системи са обикновено инсталирани на покрива на сгради, където могат да бъдат поставени на слънчеви площадки и да получават максимално количество слънчева енергия.

Фотоволтаичните системи могат да се използват за генериране на електричество за дома или бизнеса, за отопление на вода, за зареждане на електрически автомобили и други. Тези системи могат да бъдат изградени в различни размери и капацитети, в зависимост от нуждите на домакинството или бизнеса.

Предимствата на фотоволтаичните системи са, че те са чисти, нямат емисии на въглероден диоксид, не са вредни за околната среда, нямат движещи се части и изискват минимална поддръжка. Освен това, те могат да бъдат използвани в места, където няма достъп до електрическа мрежа, като например отдалечени места или в бедни държави, където няма ефективна електроенергийна инфраструктура.

Недостатъците на фотоволтаичните системи са, че те са скъпи за инсталиране и че изискват голямо пространство, за да бъдат ефективни. Те могат да бъдат повлияни от изменението на времето и колебанията в производството на електроенергия, когато има облачно време или по време на нощта.

Как работят?

Фотоволтаичните системи работят посредством преобразуване на слънчевата енергия в електрическа енергия чрез използване на фотоволтаични клетки. Фотоволтаичните клетки са направени от силициев кристал, който има способността да преобразува слънчевата енергия в електрическа енергия. Фотоволтаичните клетки са свързани в електрическа верига и се инсталират на покрива на сгради или на земята във възможно най-добрата ориентация спрямо слънцето.

Когато слънчевите лъчи паднат върху фотоволтаичните клетки, те генерират постоянен ток (DC), който се подава към инвертора. Инверторът преобразува тока от постоянен в променлив (AC) ток, който може да се използва за захранване на домакинството или бизнеса.

Ако произведената енергия от фотоволтаичната система е повече, отколкото се използва, излишъкът може да бъде продаден на електрическата мрежа чрез схема за „нето мерене“. В тази схема енергията, която се произвежда от фотоволтаичната система, се измерва, както и енергията, която се използва от домакинството. Разликата между тези две количества се плаща от електропреносната компания.

Тъй като фотоволтаичните системи използват слънчевата енергия, те могат да бъдат много полезни за опазване на околната среда, като намаляват използването на изкопаеми горива, които вредят на околната среда.

Кои са основните типове?

Основните типове фотоволтаични системи включват:

  1. Странично инсталирани фотоволтаични системи – тези системи се инсталират на капаците на сгради и са най-често използваните видове фотоволтаични системи.

  2. Слънчеви градински фотоволтаични системи – тези системи се инсталират на земята и са изключително подходящи за градински обекти, като паркове и ферми.

  3. Фотоволтаични системи на покрива – тези системи са инсталирани върху капака на къщи и могат да бъдат интегрирани със системите за отопление и охлаждане на домовете.

  4. Централни фотоволтаични системи – тези системи са по-големи от другите и се използват за доставка на електроенергия на големи обекти, като многоетажни сгради, болници и др.

Всеки от тези типове фотоволтаични системи има своите предимства и недостатъци в зависимост от мястото на инсталация и нуждите на потребителя.

Инвестирайте в здравето си, спестете от сметките си за отопление и изпитайте комфорта на живот при перфектната температура през цялата година!

Niximo.bg - Виждате разликата!