Не бих си помислил да се обадя на някой друг в бъдеще.

Share